PBL-ansvarig

/Tag: PBL-ansvarig

PBL Forsmark – ABB

Kontrollansvar Kraftledning kommer vara sakkunniga bygg samt sköta kontrollansvar enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Då nya regler och kontroller gäller har vi uppdaterat våra kontrollsystem. I uppdraget [...]

2018-08-28T10:44:03+02:002013-11-29|Nyheter|

Ögonfägnaden Siemens AB

Kraftledning utför projektering För E.ON innebär det nytt 130 kV dubbelbrytarställverk, kontrollutrustning, ny byggnad och markarbete samt för Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) innebär det ett nytt 30 kV [...]

2018-08-28T10:44:11+02:002012-11-06|Nyheter|

PBL 3x ABB

Uppdaterat kontrollsystem Kraftledning kommer vara sakkunniga bygg samt ha sköta kontrollansvar enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Då nya regler och kontroller gäller har vi uppdaterat våra kontrollsystem. [...]

2018-08-28T10:44:16+02:002012-06-28|Nyheter|

Kolla inomhusstation 82/20 kV Fortum

Kolla inomhusstation 82/20 kV Fortum, Kungsbacka I egenskap av Goodtechs representant hanterar vi projekterings- och konstruktionledning av 82 kV. Kraftledning bistår med CM upphandlingar, projektledning och byggledning med PBL [...]

2018-08-28T10:44:25+02:002010-12-16|Nyheter|