Kalkyl- och anbudshantering

Inom verksamhetsområdet utförs arbete med förstudier, projektering, framtagande av ritningar, kalkylering, upprättande av anbud samt inlämning av anbud, samt upphandling av underentreprenörer och uppföljning.

Arbetet följer i många fall hela affärsprocessen, från att identifiera goda affärsmöjligheter till upprättande av ritningar och kalkyler till färdiga anbud.

Referenser:
Goodtech, Siemens AB, Atrium Ljungberg AB, Schneider Electric AB, Eltel