Kraftledning AB är ett entreprenadföretag med kompetens för hela byggprocessen. Företagets medarbetare har lång erfarenhet från uppdrag som omfattar hela byggprocessen; från planerings- och idéstadiet och genom hela byggprocessen till driftsättning och kontrollfunktion.

Huvudsegmentet är byggverksamhet och markberedning för kraftproduktion och distribution inom branscherna energi, industri och infrastruktur. Medarbetarna har erfarenhet från både totalentreprenader och utförandeentreprenader.

Verksamheten är idag organiserad i fem verksamhetsområden; bygg- och projektledning, kalkyl och anbudshantering, konstruktion, teknisk design, och R.O.T.

Inom samtliga verksamhetsområden finns specialistkompetens som är relevant för entreprenaderna, exempelvis

  • Bas-P och Bas-U
  • Bygg-/Mekanisk kompetens
  • ESA-utbildning
  • Banström
  • PBL ansvarig, hantering bygglov med lagar och krav
  • Autocad samt applikationer
  • 3D CAD konstruktion
  • Primavera, Plancon, MS project, tid- och resursplanering
  • Heta arbeten
  • Utbildad i ISO 9000 resp 14000 (Miljö- och kvalitetschef, Energycon -2001)