Bygg- och projektledning

//Bygg- och projektledning
Bygg- och projektledning2018-08-28T10:43:47+00:00

Byggledning

En byggledares uppgift är att få allt kring bygget att fungera bra. Det kan vara allt från upphandlingar, samordning av entreprenörer, kontroller av kvalitet och miljö. Att ha en bra byggledning betyder att tidsplaner hålls, och att beställaren är nöjd.
Utifrån behov utformas en uppdragsbeskrivning, vare sig vi agerar byggledare eller platschef.

Referenser/Byggledning:
AkzoNobels nya huvudkontor, Sickla 2011
Atlas copcos fd huvudkontor, Sickla 2011
Domushuset, Västerås 2009
FMV centrallager Arboga 2008-2009
Hotell Amaranten, Stockholm 2008

Referenser/Platschef:
Lasele, Sollefteå 2008-2009
Omformarstation, Häggvik och Eskilstuna 2010

Projektledning

Projektledning omfattar ansvar för ett projekts totala genomförande till rätt funktion och kvalitet inom fastställda kostnads- och tidsramar. Det är den övergripande funktionen inom vilken ett projekt ska organiseras, administreras och ledas. Vi är vana vid att leda stora och komplexa projekt.

Många gånger anlitas Kraftledning som en neutral part i projekt där även andra leverantörer och konkurrenter deltar. Kunderna kan alltid räkna med att Kraftledning ser till projektets bästa. Vi kan även agera som beställarens interna byggnadsavdelning.