Byggledning

En byggledares uppgift är att få allt kring bygget att fungera bra. Det kan vara allt från upphandlingar, samordning av entreprenörer, kontroller av kvalitet och miljö. Att ha en bra byggledning betyder att tidsplaner hålls, och att beställaren är nöjd.
Utifrån behov utformas en uppdragsbeskrivning, vare sig vi agerar byggledare eller platschef.

Referenser/Byggledning:
AkzoNobels nya huvudkontor, Sickla 
Atlas copcos fd huvudkontor, Sickla 
Domushuset, Västerås 
FMV centrallager Arboga 
Hotell Amaranten, Stockholm 

Referenser/Platschef:
Lasele, Sollefteå 
Omformarstation, Häggvik och Eskilstuna 

Projektledning

Projektledning omfattar ansvar för ett projekts totala genomförande till rätt funktion och kvalitet inom fastställda kostnads- och tidsramar. Det är den övergripande funktionen inom vilken ett projekt ska organiseras, administreras och ledas. Vi är vana vid att leda stora och komplexa projekt.

Många gånger anlitas Kraftledning som en neutral part i projekt där även andra leverantörer och konkurrenter deltar. Kunderna kan alltid räkna med att Kraftledning ser till projektets bästa. Vi kan även agera som beställarens interna byggnadsavdelning.