Sakkunniga bygg

Rickard har hjälp Anders Backlund med A och K ritningar för byggnation som utförs av Attacus.

Kraftledning kommer vara sakkunniga bygg samt ha vårt första kontrollansvar enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Då nya regler och kontroller gäller har vi uppdaterat våra kontrollsystem.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com