Konstruktion och projektering

För Kraftledning innebär konstruktion att beräkna och dimensionera bärande element i byggnader och delar av en anläggning, samt projektering av mark. Det handlar ofta om tekniska krav på funktion, design, användarvänlighet, underhåll, kostnadseffektiv tillverkning samt kvalitet och säkerhet inom given tidplan och budget. Konstruktion är en relativt liten del av totalkostnaden vid framtagning av nya produkter. Men den är helt avgörande för slutresultatet.

Medarbetarnas specialistkompetens finns inom mark, byggnader och mekanisk konstruktion och då främst för industribyggnader, ställverk och vägar.

Case:
Stamnätsanläggning 145 kV, Östansjö 
Station Dannemora
Inomhusstation 145 kV, Krokom 
Inomhusställverk, Örnsköldsvik  (Mekanisk)
Setra Trä, Hasselfors (Bygg)
VA och väganläggning, Tyresö  (Väg)

Moduldesign

Kraftledning utför konstruktionsarbete, konstruktion och teknisk design inklusive 3D-ritningar och kaplistor till fabriksbyggda modulkoncept för villor, radhus och flerbostadshus. Konceptet har tagits fram för att möta behovet av tillfälliga boenden och boenden där det är kort byggtid på site. Modulerna utvecklas för att byggas i fabrik på annan ort och sedan monteras på plats under en kort tidsperiod. En fördel är att de är möjliga att flytta när marken behöver göras tillgänglig för annan byggnation.

www.trefortmodul.se