Kontrollansvar ställverksbyggnader Vätö, Långå, Västland

Kontrollansvar för nybyggnation av ställverksbyggnader. Kraftledning bistod ABB, och slutkunden Vattenfall, med kontrollansvar enligt PBL (Plan och Byggnadslagen), samt hanterade kommunen i ansökningsskedet för tre ställverksbyggnader på Vätö, i [...]