Håkan Karlsson förvärvar aktier i Elektrosignal Infra AB

Förvärv av bolag i infrastrukturbranschen. Under maj 2015 startades Elektrosignal Infra AB, ett företag som inom infrastruktursektorn erbjuder elinstallationer, signal- och kommunikationslösningar, samt drift, underhåll och felavhjälpning. Företaget startas [...]