Teknisk Design

Med teknisk design menar vi den process som inkluderar att tillföra estetiska värden utöver funktioner som teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, utseende och affärslösningar.

Vi anser oss vara bäst i Sverige på att omvandla enlinjeschema till optimala bygghandlingar. Medarbetarnas gedigna erfarenhet kring alla delar i processen medför fokus på att uppnå ekonomiskt optimerade lösningar, exempelvis genom att;

  • beakta geografiska möjligheter
  • ta hänsyn till service och underhålls parametrar
  • beakta montage anpassning

Referenser:
Norsk Hydro
Inomhusstation 145 kV, Krokom 
Omformarstation
Stavanger
Järpen 400 kV