Konstruktion, teknisk design och projektledning för uppgradering av transformatorstation

Kraftledning utför konstruktion, teknisk design och projektledning i samband med byte av släckskikt i transformatorkärlet på Vattenfalls 145 kV transformator i mottagningsstationen i Gimo. Det nya släckskiktet är av ny teknik med värmesköld av specialdurk av PcP och varmförzinkad stål vilket är flamhämmande, dränerande och halksäkert. Tekniken fördes in i Sverige under 2008 av Kraftledning till projekt Krokom.

Gimo färdigställs under juni 2015.

Beställare: Abeka
Slutkund: Vattenfall

Kontaktperson

Liza Zimmerman
Mobil: 076-130 80 01
E-post: liza@kraftledning.com