Nya omformarstationer åt Siemens

I Banverkets upphandling av omformarstationer i Häggvik och Eskilstuna har Kraftledning AB ansvarat i Siemens omfattning för mark, bygg, ventilation, sprinkler och ställverkskalkyler, samordningsfrågor samt tidplan med dess upplägg. Som Siemens representant övergår detta till projekteringsledning samt tidplanering. I ett senare skede skall Kraftledning, inom ramen för bygg, även hantera upphandlingar, projektledning, byggledning och produktionstidplaner. Uppdraget beräknas klart 2011.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com