Om- och tillbyggnad av Hus 502

Kraftledning AB blir involverade i om- och tillbyggnaden av Hus 502. Fastigheten ligger i ett strategiskt läge vid infarten till Sickla i direkt närhet till det planerade kontorshuset för Intrum Justitia.

Kraftledning AB:s åtagande är följande:

  • Entreprenader och planering
  • Platschef

Förfrågan på de kommande entreprenader i både AB/ABT format uppdelat enligt AL´s CM strukturer, upphandling och samt dess delprojektledning med all tidplanering. Stefan Lundgren mjukstartade 1:a april och efter 2 veckor har nu projektet tagit fullfart.

Fakta
Kontor, LOA: 5 600 kvm
Investering: 150 mkr
Färdigställs: Q4 2012

Läs mer: Atrium Ljungberg

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com