Nytt verksamhetshus åt AkzoNobel

Kraftledning AB blir involverade i byggnaden av deras nya verksamhetshus.
Fastigheten ligger i ett strategiskt läge vid infarten till Sickla i direkt närhet till kontorshuset för Kinnarps m.fl.

Kraftledning AB:s åtagande är följande:

  • Entreprenader och planering
  • Platschef gällande förarbeten så som ledningsflytt av dag- och spillvattenledningar där en S1200 ledning skall flyttas, pumpstation rivas samt spontslås för kommande schakter och bottenplatta

Förfrågan på de kommande entreprenaderna i både AB/ABT format är uppdelat enligt AL’s CM strukturer, upphandling och dess delprojektledning med all tidplanering.

Arbetet påbörjas 1/9 med schakter, provtagningar och spontning.
Utsedd markentreprenör är Frentab AB.

Fakta
Kontor, LOA: 10 300 kvm
Investering: 300 mkr
Färdigställs: Q1 2014

Läs mer: Atrium Ljungberg

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com