Projektering

Kraftledning sköter projektering och gör relevanta kalkylunderlag i samband med att Svenska kraftnät byter ut ställverket vid Barsebäck.

Den nya stationen är mindre till ytan vilket dels beror på användandet av modern teknik med annan utrustning än för 40 år sedan och dels på att den byggs utan de anslutningar som tidigare gick till kärnkraftsblocken i Barsebäck. Ledningarna från kärnkraftverket har avvecklats.

Tack vare Kraftlednings förstudier, ritningar, samt förfinade kalkylunderlag sparar kunden resurser i form av tid, material och personal.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com