Stora insatser på kort tid

offshore

Byggkalkyler för elinstallationer och skyddsåtgärder i Norra Länken till Vindkraftpark i Nordsjön med plug n’ play-lösningar för offshore-industrin. Här visar Kraftledning att man kan göra stora insatser på en kort tid för att skapa en plattform för beslut och kalkylunderlag.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com