Projektering, konstruktion och teknisk design för avskärmning av magnetfält.

Kraftledning projekterar, konstruerar och gör teknisk design för avskärmning av magnetfält åt läkemedelsproducents huvudkontor. Med en aluminiumplåtlösning avskärmades källarutrymme så att kontorsplatserna på våningarna över fick godkända nivåer på magnetfältsmätningar.

Kontrollmätningar visade att nivåerna minskade från 800 µT (mikrotesla) till 70 µT, vilket är långt under godkända nivåer.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com