Upprättande av huvudtidplan

Northvolt AB är ett svenskt företag som bygger en fabrik i Skellefteå för tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och för lagring av energi. Det komplexa projektet har många inblandade och kräver sofistikerade tidplaner.

Kraftledning hjälper till med omvandling av befintliga tidplaner till en huvudtidplan i Primavera. Primavera är en komplex programvara för projektledning. Användarna kan mäta framsteg, får kontroll över kostnaderna och möjlighet att utvärdera enskilda entreprenörer och leverantörer.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com