Byggsupport, kontroller, etablering

Projektet är en utveckling av stamnätet för att möta Stockholmregionens allt växande behov av el och trygga elleveranser. Den nya tunneln – Anneberg-Skanstull – är en del av det så kallade City Link-projektet. Projektet kommer att bidra till att förbättra elförsörjningen i Stockholmsregionen genom att förse både Stockholms norra delar (Upplands Väsby) och de södra delarna (Huddinge) med ny elförsörjning.

Kraftledning bidrar med flera delar till Hochtief/Implenias joint venture, för att bygga den 13,4 kilometer långa tunneln i berget 50-100 meter ner under centrala Stockholm. I projektet ingår också sex ventilationsschakt, hissystem och konstruktion av tekniska byggnader för elektrisk utrustning nära Anneberg och runt schakten.

Kraftledning ansvarar för högspänningsförsörjning för kommande TBM-maskin, dvs tunnelborrmaskin. I uppdraget ingår även att dimensionera lokalnätet för tåg, byggström, kontorsetablering och verkstad. Förutom detta bistår Kraftledning även med

  • 3 bygglov för bodar, transportband och verkstad
  • Uppställning av container (Siemens) för mottagningsstation för högspänning
  • Byggkontroller
  • Byggsupport

Arbetena startades i januari 2019 och planeras vara färdiga 2024.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com