Byggledningsuppdrag transformatorstation Örby

//Byggledningsuppdrag transformatorstation Örby

Projektering och kontrollansvar

Kraftledning har gjort projektering och sköter nu kontrollansvar enligt Plan & Byggnadslagen (PBL) för transformatorstation Örby i Stockholm, vilket omfattar bland annat nya transformatorer och ställverk för spänningsnivåerna 110/33/11 kV med tillhörande skydds- och kontrollutrustning. Projektet färdigställs under första kvartalet 2016.

Beställare: Eitech AB
Slutkund: Ellevio

Kontaktperson

Jens Kittel
Mobil: 070-776 19 17
E-post: jens@kraftledning.com

2018-08-28T10:43:52+00:002016-02-09|Nyheter|