Byggledning

Kraftledning hjälper H&MV Engineering att på plats byggleda ombyggnation av transformatorstation 33/11 kV i Hässelby.

Förutom byggledning sammanställer Kraftledning även komplett stationsdokumentation. Med enhetlig och konsekvent dokumentation förenklas drift och underhåll av anläggningen.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com