Projektering, konstruktion, teknisk design av modulbyggen

Kraftledning utför projektering, konstruktion och teknisk design inklusive 3D-ritningar och kaplistor till moduler åt Trefort. Konceptet har tagits fram för att möta behovet av tillfälliga boenden och boenden där det är kort byggtid på site. Modulerna utvecklas för att byggas i fabrik på annan ort och sedan monteras på plats under en kort tidsperiod. En fördel är att de är möjliga att flytta när marken behöver göras tillgänglig för annan byggnation.

Beställare: Trefort Modul
Slutkund: Flera byggare och mark- och fastighetsägare

Kontaktperson

Håkan Karlsson

Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com

www.trefortmodul.se