Projektering, bygg- och projektledning av utbyggnad av befintlig transformatorstation.

Kraftledning utför projektering, bygg- och projektledning av utbyggnad av befintlig transformatorstation 145/16 kV till Trafikverkets stambanor i Viskan, Gävle och Tierp.

Projektet har pågått sedan sommaren 2014. Spänningssättning sker i Viskan i maj, i Gävle i augusti och i Tierp i oktober 2015.

Beställare: Eltel
Slutkund: Trafikverket

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com