Upphandling av större ställverk

I Svenska Kraftnäts upphandling av större ställverk för sydvästlänken har Kraftledning ansvarat för omfattning med mark-, bygg-, stål- och ställverkskalkyler. Uppdraget har även innefattat samordningsfrågor och tidplan med dess upplägg.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com