Sveg fördelningstation

Ytterligare Schneider Electrics projekt hanterar vi konstruktionen av byggnadsverk för inomhus 40/10 kV samt tidplanering. Kraftledning bistår med projektering, konstruktioner betong och mark med tillhörande byggledning. Projektet beräknas klart hösten 2011.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com