Projektering, konstruktionsritningar, byggledning, upphandling.

Kraftledning levererar projektering, konstruktionsritningar, byggledning, inköp av mark och husdelar till ställverksbyggnader och kontrollrum. Byggstart augusti och slutförande oktober 2015.

Beställare: Schneider Electric
Slutkund: Umeå Energi

Kontaktperson

Liza Zimmerman
Mobil: 076-130 80 01
E-post: liza@kraftledning.com