Nya omformarstationer

Siemens AB väljer Kraftledning för anbudsunderlag till 420 kV station i Piteå samt förhandlingar av HVDC stationer i Barkeryd och Hovra.

I Svenska Kraftnäts upphandling av omformarstationer för sydvästlänken har Kraftledning ansvarat för Siemens omfattning med mark, bygg, ventilation, sprinkler och ställverkskalkyler. Uppdraget har även innefattat samordningsfrågor och tidplan med dess upplägg.

Dessa anläggningar är stora som 2+2 hockeyhallar vardera med många speciella krav att ta hänsyn till. Likaså gjordes motsvarande för station Råbäcken i Piteå.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com