Stamnätsanläggning Östansjö

Östansjö 400/145 kV

Östansjö 400/145 kV

Siemens nya 400 kV stamnätsanläggning Östansjö är en del i Sydvästlänken. Syftet är att bygga bort de begränsningar som finns med att överföra el från norr till söder och mellan Norge och Sverige. Därigenom ska den nordiska elmarknaden fungera bättre – till gagn för både elkunder och miljön.

Kraftlednings uppdrag omfattar konstruktion, beräkningar, materialleverans och dokumentation av ställverksdelarna, där vår specialitet är betong, stål och markritningar.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com