Projektledning modulkoncept

Kraftledning tar fram en framtida standardlösning för färdiginstallerade containers med kraftförsörjning till Trafikverket.

I konceptet ingår tre entreprenader; mark, fabrik och installation. I markentreprenaden grävs kablar ned och marken förbereds för containerplacering. På fabriken byggs de tre modulerna färdigt, med två containers som innehåller 8 + 8 högspänningsställverk, samt en modul med kontrollutrustning. Installationsentreprenaden sker på plats i Eksund där de tre modulerna kopplas ihop med stamnätverket.

Kraftledning projektleder stål- och markkonstruktionen, samt ansvarar för utveckling av konceptet.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com