Projektledning

Kraftledning assisterar ATS Kraftservice med projektledning för ombyggnation av 20 transformatorstationer i Stockholmsområdet. I uppdraget ingår bland annat logistiska utmaningar som tillståndshantering, kontakt med markägare, schaktarbeten på vägar och gator, trafikanordningsgodkännande samt nät-avbrottshantering hos E.On och Vattenfall.

Uppgraderingen omfattar anläggningar i distributionsnätet och tillhörande lågspänningsfördelningar, exempelvis byte av transformatorer, förstärkning av kablar och bortbyggande av luftledningar.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com