Trafikutredning, samordning, konstruktion

Kraftledning får i uppdrag att genomföra trafikutredningar åt Swarco, som är leverantör av vägmarkering, skyltar, trafikledning, parkering, motorvägs- och tunnelstyrning, kollektivtrafik och gatubelysning.

Dessutom ansvarar Kraftledning för framtagning av nya skyltbärare, samt stålkonstruktion för yttrafik och tunneltrafiklösningar.

Förutom ovanstående bidrar även Kraftledning i samarbete med Swarco med samordning av elkonstruktion åt Stockholms hamnar. Genom att förbättra trafikflödet för fartyg och lastbilar är hela hamndriften nu mycket mer effektiv. Stockholms stad har därmed återfått stora delar av det område som hamnen upptog. Detta innebär i sin tur mer plats för staden att utveckla nya bostäder, öppna ytor och jobb.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com