Kontrollansvar för nybyggnation av ställverksbyggnader.

Kraftledning bistod ABB, och slutkunden Vattenfall, med kontrollansvar enligt PBL (Plan och Byggnadslagen), samt hanterade kommunen i ansökningsskedet för tre ställverksbyggnader på Vätö, i Långå och Västland. Syftet med nybyggnationerna var att driftsäkra befintliga utomhusställverk genom att skydda utrustningen från väder, vind och sabotage. Projektet utfördes april till oktober 2014.

Beställare: ABB
Slutkund: Vattenfall

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com