Konstruktion, projekteringssamordning och byggledning

I samband med installation av en ny reaktor i Ellevios 220 KV-anläggning i Beckomberga ansvarade Kraftledning, i samarbete med Eitech, för konstruktion, projekteringssamordning och byggledning.

Reaktorn hjälper till att reglera spänningen i elnätet, vilket blir allt viktigare ju fler kablar som grävs ned i marken.

Kraftledning bidrar med byggledning och kompetens att beräkna och dimensionera bärande element i byggnader och delar av anläggningar, samt projektering av mark. Det handlar ofta om tekniska krav på funktion, design, användarvänlighet, underhåll, kostnadseffektiv tillverkning samt kvalitet och säkerhet inom given tidplan och budget.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com