Konstruktionsarbete

Kraftledning leder konstruktionsarbetet när Eitech uppför en ny 400 kV-station till Svenska Kraftnät i Porjus, 50 km sydväst om Gällivare.

Tack vare Kraftlednings långa erfarenhet och unika kompetens inom el, bygg och funktion, och goda relationer sker samspelet med markentreprenören på ett fördelaktigt sätt för samtliga inblandade. Grundligt förarbete och fokus på kostnader gör att samarbetet genererar en ekonomiskt fördelaktig lösning för både kund och slutkund.

Kontaktperson

HÅkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com