Konstruktionsarbete

Kraftledning leder konstruktionsarbetet när Eitech får i uppdrag att åt Svenska Kraftnät leverera en komplett funktionsleverans av 400 kV- och 220 kV-ställverk i Midskog utanför Östersund.

Kraftlednings långa erfarenhet och unika kompetens inom el, bygg och funktion, och goda relationer gör att samspelet med markentreprenören sker på ett fördelaktigt sätt för samtliga inblandade. Grundlig förstudie och fokus på kostnader gör att det gemensamma arbetet genererar ett ekonomiskt gynnsamt projekt för både kund och slutkund.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com