Större bergsprojektering

I SEBABS uppdrag har Kraftledning utfört projektering av kanalisationer för 16/1 kV anläggningar, grundläggning av 6 st transformatorer samt en större byggnad för ett inomhusställverk med kontrollrum. Projektet lever på trånga ytor vilket gör vår planering viktig. Lyhördhet och intensiva insatser behövs för att projektet ska löpa för alla parter. En större bergsprojektering skall tas fram av Kraftledning så sprängning kan ske i februari samt att elmontage kan gå på 100% i mars/april.

Trafikverket skall bygga om tågvärmeanläggningen på Hagalunds bangård och har valt Eltel som entreprenör. Anläggningen består av 35 stycken 16/1 kV transformatorer uppställda på fyra platser. Arbetet omfattar även nya byggnader för ställverk, 5-8 transformatorer och driftjordsrum samt andra ombyggnationer och nya kablar av olika slag. Entreprenaden omfattar konstruktion, leverans, montage och idrifttagning för ingående delar i denna entreprenad inklusive dokumentation.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com