Förvärv av bolag i infrastrukturbranschen.

Under maj 2015 startades Elektrosignal Infra AB, ett företag som inom infrastruktursektorn erbjuder elinstallationer, signal- och kommunikationslösningar, samt drift, underhåll och felavhjälpning. Företaget startas genom en inkråmsaffär av Goodtechs avdelning för infrainstallationer i Stockholm.

– Jag går in som en av huvudägarna och min roll blir strategisk och drivande eftersom jag har lång erfarenhet från infrastruktur-branschen, säger Håkan. Jag var tidigare chef för många av medarbetarna på Elektrosignal Infra och ser fram emot att arbeta tillsammans med arbetskamrater från förr.

Företaget har 30 medarbetare med lång erfarenhet från komplexa projekt inom exempelvis Stockholms tunnelbana, Roslagsbanan mfl. Elektrosignal Infra AB beräknas omsätta ca 50 MSEK under 2015.

Kontakt

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com

www.esinfra.se