Förprojektering till Trefort Modul

//Förprojektering till Trefort Modul

Konstruktionsarbete, konstruktion och teknisk design inklusive 3D-ritningar och kaplistor

Kraftledning utför konstruktionsarbete, konstruktion och teknisk design inklusive 3D-ritningar och kaplistor till moduler åt Trefort. Under 2016 levereras 460 m2 Fiskebäck, 3000 m2 Uppsala, samt 6000 m2 Sigtuna.

För anläggningen i Uppsala är bygglov inskickat i december 2015 och projektet planeras starta direkt efter bygglovet vinner laga kraft i april.
Till anläggningen i Sigtuna har slutkunden beställt slutprojektering, massbalansering och infrastrukturhandlingar för kommande ledningar. Mark- och sprängningsarbetena sker under sommaren 2016 och första husleveransen under november 2016.

Beställare: Trefort Modul
Slutkund: Flera byggare och mark- och fastighetsägare

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com

2018-08-28T10:43:52+00:002016-01-15|Nyheter|