Samordning, dokumentation och byggstöd

Kraftledning har fått förnyat förtroende av H&MV Engineering att sköta samordning, dokumentation och byggstöd för nybyggnation av 130/10 kV transformatorstation i Laxsjön utanför Hallsberg.

Förutom ovanstående hjälper Kraftledning även till med betongkonstruktion och agerar sakkunnig i byggrelaterade ärenden. Detta bidrar till en professionell och effektiv byggprocess.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com