Delprojektledning 200 kV Lasele Kraftstation, Vattenfall Vattenkraftverk, Nytt fack T2

I egenskap av EIABs representant hanterar vi projekteringsledning 200 kV samt tidplanering. Kraftledning bistår vid upphandlingar, för projektledning, byggledning och avbrottshantering. Projektet beräknas klart hösten 2009.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com