EIAB anlitar Kraftledning för delprojektledning 200 kV Lasele Kraftstation

//EIAB anlitar Kraftledning för delprojektledning 200 kV Lasele Kraftstation

Delprojektledning 200 kV Lasele Kraftstation, Vattenfall Vattenkraftverk, Nytt fack T2

I egenskap av EIABs representant hanterar vi projekteringsledning 200 kV samt tidplanering. Kraftledning bistår vid upphandlingar, för projektledning, byggledning och avbrottshantering. Projektet beräknas klart hösten 2009.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com

2018-08-28T10:44:34+00:002008-06-28|Nyheter|