Projekterings- och konstruktionsledning

I egenskap av Goodtechs representant hanterar vi projekterings- och konstruktionsledning av 22 kV. Kraftledning bistår med CM upphandlingar, projektledning och byggledning med PBL ansvarig samt BAS-P. Projektet beräknas klart hösten 2012.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com