ROT-arbete

En av våra styrkor är att återanvända och anpassa nya lösningar till existerande driftutrymmen.

Referenser:
AkzoNobels nya huvudkontor, Sickla 2011
Atlas copcos fd huvudkontor Hus 502, Sickla 2011
Likriktarstationer, SL, 2007