Konstruerar och byggleder

Kraftledning konstruerar och byggleder 33/145 kV utomhusställverk till vindkraftverket Våsberget norr om Ljusdal. Projektet påbörjas i mars 2016.

Beställare: SEBAB
Slutkund: Fortum

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com