Projektledning

Kraftlednings projektledning av lelining av avloppsstammar till 50 lägenheter i Bostadsrättsföreningen Vårvetet slutfördes under oktober 2015.

Beställare och slutkund: Bostadsrättsföreningen Vårvetet

Kontaktperson

Jens Kittel
Mobil: 070-776 19 17
E-post: jens@kraftledning.com