Projektering och kalkylunderlag för utomhusställverk i Skogssäter

//Projektering och kalkylunderlag för utomhusställverk i Skogssäter

Projektering

Kraftledning bidrar med expertis och erfarenhet gällande projektering och kalkylunderlag i samband med att Svenska kraftnät förnyar och samtidigt bygger ut 400 kV-stationen Skogssäter, i Trollhättan kommun.

Kraftledning tar fram förstudier, ritningar, samt förfinat kalkylunderlag för att underlätta och bidra till ett ekonomiskt fördelaktigt projekt för både kund och slutkund.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com

2020-03-09T11:16:35+00:002017-08-09|Nyheter|