Omformarstationen i Lund- Flackarp

//Omformarstationen i Lund- Flackarp

Mark- och Byggentreprenaderna för Omformarstationen i Lund- Flackarp

Byggstart planerad till 2015-04-07. Mark- och Byggentreprenaden beräknas pågå till 2016-02-01. Därefter påbörjas Siemens arbeten som tar ett par år i anspråk.

Detta är den fjärde och sista Omformarstationen i Trafikverkets Projekt ”Förstärkt Kraftförsörjning, FK, Etapp 1”.

Beställare: Trafikverket- Förstärkt Kraftförsörjning (FK- projekten, Etapp 1.).
Totalentreprenör för Mark och Byggnader: Prefab Constructioner i Getinge AB. UE Mark/Betong, Veidekke AB
Delprojektledare/ Byggplatskontrollant: Tore Bengtsson, Kraftledning AB

Kontaktperson

Tore Bengtssson
Mobil: 070-534 15 34
E-post: tore.bengtsson@kraftledning.com

2018-08-28T10:43:58+00:002015-03-26|Nyheter|