Kraftledning axlar kontrollansvar

//Kraftledning axlar kontrollansvar

Kontrollansvarig

Vid byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska enligt Plan- och bygglagen byggherren utse en Kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvariges huvuduppgift är att kontrollera att byggherren fullföljer sitt ansvar enligt Plan- och bygglagen och andra bestämmelser.

Kraftledning är kontrollansvarig för flera projekt i Stockholmsområdet, bl a

  • BRF Kummelnäs
  • Villor på Lagnö

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com

2020-03-09T11:43:56+00:002019-09-03|Nyheter|