Konstruktion och byggledning i Högdalen

//Konstruktion och byggledning i Högdalen

Konstruktion och byggledning

Kraftledning bidrar med konstruktion och byggledning för att hjälpa Eitech i samband med Ellevios ombyggnationer för nymontage av tre krafttransformatorer 220/110/30 kV, 200/125/75 MVA, samt byte av 110 kV ställverk och tillhörande styr- och skyddssystem.

Kraftlednings specialitet är mark-, grundläggnings- och byggarbete, vilket bidrar till ekonomiskt fördelaktiga lösningar för kund och slutkund. I byggledningsuppdraget ingår bland annat upphandling av markentreprenörer och samordning av entreprenörer inom mark, prefab och betongkonstruktioner.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com

2020-03-09T11:22:51+00:002018-11-09|Nyheter|